Wie zijn wij?

"Paarden van de Zon" is begonnen 2007 als een initiatief van Marjan de Bock-Smit en had als doel om de bekendheid van het Iberische paard en hun gebruiksmogelijkheden te vergroten. Dankzij de hulp van Mieke Hylkema zijn in de periode 2007 tot 2009 4 Glossy bladen tot stand gekomen. Dit werd mogelijk gemaakt door een trouwe groep adverteerders die ook in 2012 weer hun steun en vertrouwen hebben gegeven voor het maken van een Glossy met een nieuwe opzet.

Ook geven wij met hulp van vele gepassioneerde vrijwilligers vanaf 2007 jaarlijks vorm aan "De dag van het Iberische paard". Een speciale woord van dank is voor de rol van Ellen Schuthof die in periode van 2007 tot 2011 een zeer actieve rol heeft gespeeld bij de organisatie.

Het bestuur van Paarden van de Zon wordt gevormd door Marjan de Bock-Smit, Sabrina de Bock en Chawwa Visser. Voor kennis over Iberische rassen en rijkunde worden ze bijgestaan door Atjan Hop van Baroque consult

Volg ons op Facebook